De Zachte Revolutie - La Révolution Douce - The Sweet Revolution

DE WEG TERUG NAAR WIJSHEID. LE RETOUR A LA SAGESSE. THE ROAD BACK TO WISDOM. Voor contact: tom.lams@skynet.be

woensdag 12 februari 2020

Slow down.

zaterdag 25 januari 2020

Niets in deze wereld kan je gelukkig maken. Als niets je gelukkig kan maken, ben je altijd gelukkig!

vrijdag 3 januari 2020

You are really free, free from the world, free from your body, free from your thoughts.

zondag 22 december 2019

Goed slapen is magisch: er komt geen eten, geen drinken, geen geld aan te pas en toch voel je je fris en blij.

maandag 9 december 2019

Je kan nooit begrijpen waar ik het over heb met je verstand. Het eindige kan nooit het oneindige begrijpen. Probeer dat dan ook niet. Maar laat je kleine zelf vallen en laat je opvangen door het oneindige dat je eigenlijk bent.

maandag 2 december 2019

Nog één keer Robert Adams: For a Jnani who has realized the identity of his inner being with the infinite Brahman there is no rebirth, no migration, and no liberation. He is beyond all this. He is firmly established in his own Absolute Existence-Knowledge-Bliss true nature. The further existence of his body and the world appears to the Jnani as an illusion, which he cannot remove, but which no longer deceives him. After the death of this body, as in life, he remains where and what he eternally is, the first principle of all beings and things: formless, nameless, unsoiled, timeless, dimensionless and utterly free. Death cannot touch him, cravings cannot torture him, sins do not stain him; he is free from all desire and suffering. He sees the infinite Self in all, and all in the infinite Self, which is his being. The Jnani confesses his experience thus: I am infinite, imperishable, Self-luminous, Self-existent, I am without beginning or end, I am birthless, deathless, without change or decay. I permeate and interpenetrate all things. In the myriad universes of thought and creation, I Alone Am.

woensdag 27 november 2019

Met ons denken en onze technologie als uitloper daarvan proberen we het leven te controleren en dat lijkt te lukken tot op zekere hoogte tot een of andere ramp laat zien dat we ons vergisten. En dan komen we erachter dat enkel overgave ons kan redden. Niet proberen te controleren maar ons overgeven en vertrouwen op de stroom van het leven. We dienen geboren te worden in overgave, we dienen te sterven in overgave en ook tussen deze twee is overgave de juiste houding. Niet mijn wil maar de uwe geschiede...

donderdag 21 november 2019

Stuur je zelf deze rare boodschap: Je bent helemaal welkom op deze aarde! Niet alleen het deel dat de anderen aanvaarden maar helemaal. Je hebt stukjes van je zelf afgewezen omdat deze afgewezen werden, nu is het tijd om weer heel te worden.

Een goede balans tussen het sympatische en het parasympatische zenuwstelsel, tussen spanning en ontspanning is essentieel voor onze gezondheid. Onze grondtoestand dient ontspanning te zijn en alleen soms, een korte tijd is spanning nodig. In de Westerse wereld ligt veel te veel nadruk op spanning met allerlei ziektes tot gevolg.

woensdag 20 november 2019

Ik droom van een wereld waarin iedereen echt doet wat zijn of haar hart verlangt...en ik ga daar zelf mee beginnen...

zondag 17 november 2019

Wees kwetsbaar, wat je echt bent is onkwetsbaar.

Laat een plaats voor het onbegrijpelijke, het ondoorgrondelijke, het bodemloze.

vrijdag 15 november 2019

Als alle zekerheden wegvallen, je geen grond meer hebt onder je voeten, geen identiteit, dan ben je echt.

Find out what is present in your worst times, in your best times and in your in between times. This is what you are something unchanging, always present, something ineffable but very real.

maandag 11 november 2019

Just happy to be alive.

Ik ben gewoon meer en meer mezelf en dat leidt onvermijdelijk tot reacties van andere mensen, de meeste positief, sommige ook erg negatief, soms terecht en dan probeer ik mij te veranderen, soms echter uit de lucht gegrepen en dan laat ik de kritiek ook links liggen.

Le fait que tu es présent, est suffisant.

zondag 10 november 2019

Parfois il est nécessaire de reculer pour mieux sauter.

zaterdag 9 november 2019

La méditation n’est pas quelque chose que vous devriez faire à certains moments de votre vie, votre vie entière devrait être votre méditation afin qu’il n’y ait aucune différence entre les moments méditatifs et les autres.

Meditation is not something you should do at certain moments in your life, your whole life should be your meditation so that there is no difference between meditative moments and others.

Meditatie is niet iets wat je zou moeten doen op bepaalde momenten in je leven, je hele leven zou je meditatie moeten zijn zodat er geen verschil meer is tussen meditatieve momenten en andere.

Ik ben menselijk en niets menselijks is mij vreemd.

De toekomst is androgyn.

vrijdag 8 november 2019

Je dis ça, je dis rien.

Walk your talk and talk your walk.

Nu treed ik onbevreesd de wereld in, toch ook voorzichtig om niet te snel iets te ontvouwen waar de wereld nog niet klaar voor is.

Van crisis naar crisis word ik meer en meer mezelf.

Uiteindelijk ben ik en jij ook een instrument in de handen van God, maar dat zijn we enkel als we volledig ons zelf zijn.

donderdag 7 november 2019

Een grote ontspanning overvalt mij, alsof een strijd is gestreden en gewonnen. Ook dit is waarschijnlijk tijdelijk maar het voelt zo goed, zo waar. Klaar om vanuit deze ontspanning terug de wereld in te trekken en de "boodschap" te verspreiden verder en verder....

woensdag 6 november 2019

The best is yet to come.

Creativiteit is het goed verbergen van je bronnen.

God is niet enkel liefde zoveel is duidelijk.

dinsdag 5 november 2019

Soms voel ik me gewoon gitzwart zonder enige hoop op beterschap, ik weet diep van binnen dit gaat voorbij maar het voelt aan alsof het voor goed is, zo duister, zo alleen en niets helpt om het gevoel weg te krijgen. In deze toestand tast ik in het donker op zoek naar een glimp hoe klein ook, die weer wat hoop kan bieden en uiteindelijk, hoewel het lijkt of het nooit gaat gebeuren, gebeurt het toch en breekt een nieuwe schuchtere ochtend aan.

Cliënten zijn mijn vrienden en vrienden zijn mijn cliënten.

donderdag 31 oktober 2019

It's better to burn out than to fade away.